ŚRODA, 4 STYCZNIA 2023 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

ŚRODA, 4 STYCZNIA 2023 R.

- Spotkałem się z kierownictwem UM w sprawach bieżących;


- spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie najbliższej sesji RM;


- wstępnie zapoznałem się z wnioskami o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca za 2022 rok.