ŚRODA, 7 WRZEŚNIA 2022 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

ŚRODA, 7 WRZEŚNIA 2022 R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu kierownictwa UM w sprawie realizacji inwestycji w 2022 r.;


- uczestniczyłem w obchodach Jubileuszu 25-lecia powstania Domu Pomocy Społecznej DPS "Zameczek" w Lublińcu;


- w Państwowej Szkole Muzycznej wraz z wiceburmistrz złożyłem podziękowania pani Marii Domagale, która zakończyła pełnienie funkcji dyrektora oraz pogratulowałem pani Sonii Wachowskiej objęcia stanowiska dyrektora.