WTOREK, 30 SIERPNIA 2022 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

WTOREK, 30 SIERPNIA 2022 R.

- Spotkałem się z zarządem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublińcu w sprawie bieżącej współpracy;


- odbyłem wizję lokalną w Miejskim Przedszkolu Nr 4;


- podpisałem kilka umów na dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów;


- przyjąłem 2 mieszkańców;


- uczestniczyłem w uroczystości nadania nauczycielom naszych placówek oświatowych aktów nadania kolejnych stopni awansu zawodowego;