WTOREK, 4 CZERWCA 2024R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

WTOREK, 4 CZERWCA 2024R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu liderów podregionu bytomskiego Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego;


- spotkałem się z prezesem Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach w sprawach bieżących dot. m. in. remontów w budynkach w naszym mieście;


- w Szkole Podstawowej nr 4 uczestniczyłem w otwarciu Tajemniczego Ogrodu pod Czwórką w ramach projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW, pn. "Ekopracownia pod chmurką".