Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne poświęcone dyskusji na temat projektu Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035r. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne poświęcone dyskusji na temat projektu Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035r.

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035 r., zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 16.02.2023 r. o godz. 14:00 w budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu przy ul. Sportowej 3.

Poprzez udział w spotkaniu mają Państwo możliwość zgłosić swoje uwagi co do projektowanego dokumentu, a tym samym uczestniczyć w kształtowaniu strategii rozwoju Miasta.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorców, mieszkańców, wszystkich, którym leży na sercu pomyślny rozwój Lublińca.

Projekt strategii dostępny pod linkiem https://lubliniec.eu/aktualnosc/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-miasta-lubliniec-na-lata-2023-2030-z.