PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

 • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
 • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dnia 01.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt będzie czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

środa w godzinach 8.00-12.00

piątek w godzinach 10.00-13.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadził działania dla mieszkańców Gminy Lubliniec w zakresie:

 • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”,

 • wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie,

 • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Dodatkowo, codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można uzyskać informacje o programie pod nr tel. 34 3530100 wew. 173.

 

Czyste Powietrze

Aktualności

INFORMACJA

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach zobowiązani są do uiszczenia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń. Termin wpłaty upływa z dniem 30 września 2021 r. Niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości w wyżej wymienionym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu

BSK S.A. O/Częstochowa nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

Mobilny Punkt Szczepień

Burmistrz Miasta Lublińca serdecznie zaprasza do skorzystania z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w mobilnym punkcie szczepień, który zostanie uruchomiony w niedzielę 12 września w godz. od 8.00 do 13.00 w Domu Parafialnym przy Parafii pw. Św. Mikołaja w Lublińcu. Zaszczepić można się szczepionką jednodawkową firmy Johnson&Johnson lub dwudawkową Pfizer (w tym przypadku druga dawka podana zostanie w punkcie szczepień przy ul. Sobieskiego 9).

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy OSP Lubliniec w zakresie przywozu i odwozu do punktu szczepień pod numerem 730 366 752. Zachęcamy do skorzystania z punktu szczepień.

 

zaszczep się w Twojej Parafii pw.św. Mikołaja, Niedziela 12.09.2021 w godzinach 8:00 do 13:00

Spotkanie SIM

W dniu 7 września br. w Lublińcu odbyło się, kolejne spotkanie w sprawie utworzenia spółki SIM Śląsk Północ z siedzibą w Lublińcu.W spotkaniu, któremu przewodniczył Burmistrz Lublińca p. Edward Maniura uczestniczyli przedstawiciele gmin, które podjęły uchwały w sprawie przystąpienia do spółki SIM Śląsk Północ. W spotkaniu uczestniczył również Poseł na Sejm RP p. Andrzej Gawron, który jest żywotnie zainteresowany powstaniem na naszym terenie spółki SIM.

SIM Śląsk Północ sp. z o.o. ma powstać z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz 14 gmin z terenu Województwa Śląskiego i Opolskiego. Uchwały w sprawie przystąpienia do tej spółki podjęły następujące gminy:

 • Lubliniec,
 • Woźniki,
 • Kochanowice,
 • Pawonków,
 • Knurów,
 • Radlin,
 • Krupski Młyn,
 • Tworóg,
 • Toszek,
 • Koniecpol,
 • Miedźno,
 • Dobrodzień,
 • Kolonowskie,
 • Zawadzkie.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem, przeznaczone dla osób o niższych dochodach. W szczególności chodzi o osoby, które mają ograniczone możliwości finansowe na zaciąganie kredytów mieszkaniowych. Podstawowym celem gospodarczym spółki SIM jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Sejm RP w grudniu 2020 roku uchwalił nowelizację tej ustawy dając  możliwość tworzenia spółek SIM.

Aktualnie trwają uzgodnienia treści Umowy spółki, której zawiązanie planowane jest w pierwszej dekadzie października 2021 roku.

Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych zakłada bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 mln zł dla gminy na utworzenie nowego SIM. Jeśli umowa spółki zostanie podpisana przez wszystkie wymienione wyżej gminy, spółka SIM Śląsk Północ z siedzibą w Lublińcu będzie dysponować pokaźnym kapitałem na realizację swoich statutowych celów.

Spotkanie w sali konferencyjnej w Lubitece dotyczące komunikacji Miejskiej (SIM), Wójt gm. Miedzno, Przedstawiciele gm. Zawadzkie, Burmistrz z Przedstawicielem Koniecpola, Burmistrz z Zastępcą Burmistrza Dobrodzienia, Przedstawiciele gm. Knurów, Przedstawiciele gm. Woźniki, Wójt gm. Kochanowice, Burmistrz Radlina, Burmistrz Kolonowskie, Wójt g. Pawonków, Zastępca Burmistrza gm. Toszek, Poseł na sejm RP A. Gawron, Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Miasta gm. Lubliniec.

W Lublińcu powstanie Komunikacja Miejska

O G Ł O S Z E N I E

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 poz. 1371) Burmistrz Miasta Lublińca wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora transportu zbiorowego:

Gmina Lubliniec, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Lublińca, ul. Paderewskiego 5,
42-700 Lubliniec.

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Organizator planuje dokonać wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym w trybie ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy:

a) rodzaj transportu:

Publiczny transport zbiorowy - przewozy autobusowe, wraz z dowozem dzieci do szkół.

b) określenie linii komunikacyjnej:

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie_komunikacja_scan.pdf)Ogłoszenie komunikacja Miejska (scan)[Podpisany dokument ogłoszenia ( treść w artykule)]978 kB

Czytaj więcej: W Lublińcu powstanie Komunikacja Miejska

Awaryjnego wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Awaryjnego wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
- przejazd kolejowo- drogowy w ciągu ul. Księdza Szramka w Lublińcu
W imieniu wykonawcy, z uwagi na bardzo pilną konieczność wykonania prac związanych z remontem nawierzchni toru kolejowego w ciągu ww. przejazdu kolejowo-drogowego oraz nawierzchni jezdni ze względu na stan nawierzchni toru który bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu pociągów (tym osobowych) w dniach 03.-06.09.2021 prowadzone będą prace naprawcze.
W związku z tym przejazd kolejowo-drogowy będzie zamknięty dla ruchu. Po zakończeniu prac zostanie przywrócona stała organizacja ruchu.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 26μg/m3
SO2: 5μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.09.27 04:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.