PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dnia 01.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt będzie czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

środa w godzinach 8.00-12.00

piątek w godzinach 10.00-13.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadził działania dla mieszkańców Gminy Lubliniec w zakresie:

  • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”,

  • wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie,

  • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Dodatkowo, codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można uzyskać informacje o programie pod nr tel. 34 3530100 wew. 173.

 

Czyste Powietrze

Aktualności

DODATEK OSŁONOWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu uprzejmie informuje, że w związku z możliwością ubiegania się od 4 stycznia 2022r. o dodatek osłonowy przez mieszkańców Lublińca – wnioski należy składać na piśmie na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu
ul. Oświęcimska 30
42-700 Lubliniec
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 34 351 92 38

Nieodpłatna pomoc prawna

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z informacjami dotyczącymi organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu lublinieckiego w 2022 roku.
Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są na stronie Starostwa Powiatowego w Lublińcu, pod linkiem:

https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-r148.html

Smutna statystyka


W 2021 roku odnotowaliśmy kolejny smutny „rekord” liczby zgonów naszych mieszkańców. W ubiegłym roku zmarło 341 osób. Urodzenia utrzymały się na poziomie z roku 2020, w ubiegłym roku również urodziło się 196 dzieci – mieszkańców Lublińca.
Statystyka urodzeń i zgonów w Lublińcu na przestrzeni ostatnich lat:

Rok 2017 2018 2019 2020 2021
Urodzenia  279 213 217 196 196
Zgony  266 247 266 333 341

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2021r. właściciele i zarządcy nieruchomości, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Więcej informacji oraz deklarację do pobrania można znaleźć pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Ostateczny termin składania deklaracji mija dnia 30 czerwca 2022r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że od 01 stycznia 2022 r. awarie elektryczne, wodno-kanalizacyjne występujące w częściach wspólnych budynków stanowiących własność Gminy Lubliniec, powodujące zagrożenie życia bądź bezpieczeństwa, w dni wolne od pracy oraz w godzinach zamknięcia Urzędu należy zgłaszać pod numerem telefonu

604 407 912

W godzinach pracy Urzędu, tak jak dotychczas, awarie należy zgłaszać pod numerem telefonu 34 353 01 00.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 33μg/m3
SO2: 10μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2022.01.29 10:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

batonny_na_strone_ankieta-02.jpg

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.