Ogłoszenie konkursu ofert na wybór relizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór relizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia -  program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec
oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022 – 2026” w latach 2022-2023